Οι άκαμπτοι αγωγοί μονού τοιχώματος διατίθενται σε ευθύγραμμα τμήματα που συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν την συνηθέστερη μορφή μεταλλικών αγωγών. Δεν προσφέρουν καμία μόνωση και ως εκ τούτου η τοποθέτηση τους εξωτερικά του κτιρίου δεν συνίσταται.  Χρησιμοποιούνται κυρίως στις παραδοσιακές σόμπες όπου η όδευση του αγωγού γίνεται εντός της κατοικίας για να βελτιώνει την θέρμανση. Επίσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ενίσχυσης του εσωτερικού υπάρχουσας χτιστής ή νεόχτιστης καμινάδας, όταν φυσικά η εγκατάσταση είναι δυνατή (όταν δηλαδή δεν υπάρχουν μη προσβάσιμες γωνίες).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ