Ο Ανοξείδωτος χάλυβας λέγεται ο χάλυβας που περιέχει περισσότερο από 11% χρώμιο στην σύνθεση του. Στα ελληνικά αποδίδεται με τον όρο “ωστενιτικός χρωμονικελιούχος αντιμαγνητικός χάλυβας“. Ανάλογα με την σύσταση του διακρίνεται σε διάφορες ποιότητες που είχαν αρχικά καθοριστεί από την αμερικάνικη ένωση μηχανικών αυτοκινήτων (SAE) και πλέον αποτελούν διεθνές πρότυπο. Οι συνηθέστεροι τύποι είναι οι 304, 316 και 316L. O 304 είναι ο συνηθέστερος τύπος ενώ ο 316 έρχεται δεύτερος και είναι πιο ανθεκτικός στην φθορά εξαιτίας του μολύβδου που περιέχει, για αυτό και χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες τροφίμων και χειρουργικών εργαλείων.  Ο 316L περιέχει λιγότερο άνθρακα αλλά περισσότερο τιτάνιο και έτσι είναι ακόμα πιο ανθεκτικός και πιο ελαστικός. Χρησιμοποιείται σε κοσμήματα και ναυτικές εφαρμογές καθώς και σε εύκαμπτους αγωγούς.  Αντέχει έως 1500 οC.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ