Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπό όψη κατά την επιλογή της καμινάδας είναι η ομαλότητα της εσωτερικής επιφάνειας και το είδος της σύνδεσης του μετάλλου. Υπάρχουν οι λεγόμενες ελικοειδούς ραφής καμινάδες και οι ευθείας ραφής. Η δε ραφή έχει διάφορες ποιότητες ως προς την τεχνολογία της ξεκινώντας από την απλή ραφή που δεν προσφέρει καμία μόνωση και φτάνοντας στην αυτογενή συγκόλληση. Ανάλογα με την κάθε πρακτική επιτυγχάνεται και άλλο αποτέλεσμα, για να καλύψει φυσικά άλλες ανάγκες. Η ομαλότητα όμως του εσωτερικού μιας καμινάδας παίζει μεγάλο ρόλο καθώς αποτρέπει υγροποιημένα καυσαέρια να “σταθούν” κάπου και να φθείρουν το υλικό. Επίσης, παρότι φαινομενικά ασήμαντο, παίζει μεγάλο ρόλο και στον ελκυσμό, αφού μικρές ανωμαλίες προκαλούν στροβιλισμούς στον αέρα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ