Λόγω της ανάγκης για ενίσχυση εσωτερικών χτιστών καμινάδων, αναπτύχθηκε η λύση των εύκαμπτων αγωγών μονού τοιχώματος με σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες τοποθέτησης σε υπάρχουσα χτιστή καμινάδα, καθότι, εκτός του ότι είναι εύκαμπτοι, παράγονται σε καρούλια σε μεγάλα μήκη και δεν έχουν ενώσεις. Υπάρχει επίσης καιεύκαμπτος αγωγός διπλού τοιχώματος με πολύ μεγαλύτερη αντοχή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ