Οι άκαμπτοι αγωγοί διπλού τοιχώματος είναι οι αγωγοί που περιέχουν μόνωση, συνήθως πετροβάμβακα, ανάμεσα στα τοιχώματα και βελτιώνουν τον ελκυσμό της καμινάδας, προστατεύοντας την από εξωτερικά καιρικά φαινόμενα. Είναι κατά κανόνα η πιο ακριβή λύση αλλά και η πιο αποδοτική όταν η καμινάδα μας είναι εξωτερική.

Παρότι ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει του μονωμένους αγωγούς, υπάρχουν και οι μη μονωμένοι που χρησιμοποιούν τον “κενό” χώρο ανάμεσα στους δύο αγωγούς όχι ως μόνωση αλλά για να τροφοδοτηθεί ο θάλαμος καύσης.

Αυτοί λέγονται ομόκεντροι αγωγοί και χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες μηχανές που λειτουργούν με κλειστό θάλαμο καύσης και απαιτούν πρόσβαση σε εξωτερικό περιβάλλον ώστε να αντλήσουν τον απαραίτητο αέρα. Η λύση ομόκεντρου αγωγού είναι πιο οικονομική όταν δεν υπάρχει εύκολη δίοδος στο εξωτερικό περιβάλλον. Ο δε εξωτερικός βοηθάει τον ελκυσμό του εσωτερικού λειτουργώντας ως μόνωση και ο δε εσωτερικός (που φέρει τα καυσαέρια) θερμαίνει τον εξωτερικό φρέσκο αέρα εξοικονομώντας ενέργεια.

Υπάρχει και εδώ πληθώρα υβριδίων όπως για παράδειγμα οι αγωγοί τριπλού τοιχώματοςπου βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την μόνωση και τον ελκυσμό, ή άλλα πιο πολύπλοκα συστήματα που συνδέουν σε μια καμινάδα περισσότερες από μια συσκευές, αλλά είναι αρκετά εξειδικευμένες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ