Το πολυπροπυλένιο είναι ένα θερμοπλαστικό πολυμερές με μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (για πλαστικό) έως 250 οC. Οι καμινάδες από πολυπροπυλένιο χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεκριμένες μηχανές (λέβητες συμπυκνωμάτων) που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες και στοχεύουν σε αυτό ακριβώς το φαινόμενο, την υγροποίηση των καυσαερίων. Τα υγροποιημένα καυσαέρια επιστρέφουν στον θάλαμο καύσης και έτσι πετυχαίνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αφού τελικά μέσω αυτού του κύκλου πραγματοποιείται εν τέλη η πλήρη καύση του καυσίμου χωρίς όμως να απαιτείται μεγάλη φλόγα από τον καυστήρα άρα και θερμική δαπάνη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ