Μεταλλικές καμινάδες δύναται να κατασκευάζονται από πληθώρα υλικών όπως γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας, χαλκός κ.α. Ανάλογα με τις θερμικές απαιτήσεις του συστήματος καθορίζεται το υλικό καθώς και το αντίστοιχο πάχος του τοιχώματος. Η ποιότητα μιας μεταλλικής καμινάδας προκύπτει όχι μόνο από την εργοστασιακή διαδικασία κατασκευής αλλά και από την ποιότητα της πρώτης ύλης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ