Εννοείται. Μπορεί το αέριο να είναι γενικά πιο καθαρό καύσιμο αλλά τίποτα δεν βεβαιώνει την πιθανότητα σκουπιδιών ή φωλιών ή άλλων εμποδίων στην καμινάδα.