Υπάρχουν πολλά στάδια καθαρισμού της καμινάδας ανάλογα με την κατάσταση της. Ένας τυπικός ελάχιστος καθαρισμός περιλαμβάνει οπτικό έλεγχο, καθαρισμό της καμινάδας και του χώρου καύσης με βούρτσα. Αν δεν είστε βέβαιος ότι ο συντηρητής έκανε σωστά την δουλεία του ζητήστε από κάποιον άλλο να κάνει έναν οπτικό έλεγχο και να σας ενημερώσει.