Η συντήρηση της καμινάδας συνδέεται με την εντατικότατα της χρήσης της. Σε γενικές γραμμές καλό είναι καμινάδες, τζάκια και αγωγοί εξαερισμού να ελέγχονται ως προς την ηχομόνωση και καθαρότητα τους, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και να συντηρούνται αν ανιχνευθεί κάποιο πρόβλημα. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση είναι πολύ πιθανό κάποιο πουλί να έχει φτιάξει μια φωλιά ή να έχει δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα. Το συνηθέστερο και σημαντικότερο πρόβλημα είναι η πιθανότητα ανάφλεξης, οπότε είναι καλό να ελέγχετε την επικαθίζηση κρεοζώτου στα τοιχώματα στο χώρο της εστίας και στην έξοδο της καμινάδας και να μετράτε το πάχος της. Αν αυτό είναι μεγαλύτερο από μισό εκατοστό τότε είναι αρκετό για να προκαλέσει ανάφλεξη.