Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που συμβαίνει στο καπάκι της χύτρας όταν μαγειρεύουμε, ή στον καθρέπτη του μπάνιου όταν λουζόμαστε με ζεστό νερό. Στην περίπτωση της καμινάδας αυτό που υγροποιείται δεν είναι βέβαια τόσο αθώο όσο το νερό, καθότι φυσικά δεν είναι το νερό αυτό που καίγεται.

Η υγροποίηση συμβαίνει επειδή το καυσαέριο δεν προλαβαίνει να βγει από την καμινάδα παραμένοντας αέριο. Το στοιχείο εκείνο που αναγκάζει το καυσαέριο να κινηθεί προς την έξοδο της καμινάδας είναι η διαφορά πίεσης λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Με άλλα λόγια όταν το καυσαέριο δεν έχει την απαραίτητη ταχύτητα κρυώνει και μετατρέπεται σε υγρό κολλώντας έτσι στα τοιχώματα της καμινάδας που είναι προφανώς πιο κρύα από το καυσαέριο.

Συνήθως η υγροποίηση πραγματοποιείται στις εξωτερικές καμινάδες που έρχονται σε επαφή με το πιο κρύο ή πιο δροσερό εξωτερικό περιβάλλον. Η πραγματική αιτία όμως είναι ο κακός σχεδιασμός του συστήματος απαγωγής που δεν καταφέρνει να μεγιστοποιήσει τον ελκυσμό, ήτοι την ταχύτητα κίνησης των καυσαερίων εντός του.

Είναι επίσης πολύ κοινή στις περιπτώσεις αλλαγής καύσιμης ύλης από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, καθότι το φυσικό αέριο έχει χαμηλότερη θερμοκρασία καύσης άρα και χαμηλότερη πίεση. Είναι βασικό να γνωρίζουμε ότι η καμινάδα δεν είναι απλά ένας αγωγός αλλά αποτελεί ζωτικό στοιχείο του συστήματος θέρμανσης/καύσης. Η υγροποίηση των καυσαερίων είναι αποτέλεσμα κακού σχεδιασμού του συστήματος και σύμπτωμα μειωμένης απόδοσης αυτού.

Προσθέτως τα συμπυκνώματα (το υγροποιημένο καυσαέριο) απορροφώνται από τα δομικά στοιχεία συντελώντας στην δομική αποδυνάμωση τους όπως κάθε υγρό στοιχείο. Εκτός τούτου όμως είναι και εξαιρετικά τοξικά και επικίνδυνα για την υγεία και ελλοχεύει ο κίνδυνος να προκαλέσουν κάποια μοιραία διαρροή σε εσωτερικό τμήμα της καμινάδας με πρόσβαση σε ζώντα χώρο της κατοικίας.

Σε περίπτωση που βρείτε υγροποιήσεις στην καμινάδα σας μην διστάσετε να καλέσετε κάποιον ειδικό για να το ελέγξει. Μπορεί να αρκεί μια απλή ρύθμιση του συστήματος καύσης, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα και αν δεν προκληθεί κάποιος κίνδυνος για την υγεία η ζημιά διαρκώς θα επεκτείνεται και το κόστος επισκευής θα μεγαλώνει.