Ο χαλκός ως γνωστόν είναι το πρώτο μέταλλο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος και τα χαρακτηριστικά του είναι σχετικά γνωστά. Είναι το πιο ακριβό σήμερα υλικό και αντέχει στους 2000 οC

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ